Fortrydelsesinstruktioner og fortrydelsesformular

Forbrugere har fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende bestemmelser, hvorved en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der ikke overvejende kan henføres til hverken deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet:

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig navngivet tredjemand, som ikke er transportøren, tog varerne i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du kontakte os (KraftKids GmbH, Roermonder Str. 125a, 41068 Mönchengladbach, Tyskland, telefon 0049-(0)2161-5397749, e-mail info@ kraftkids.de ) informere os om din beslutning om at tilbagekalde denne kontrakt ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular, selvom dette ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra eventuelle ekstra omkostninger, der opstår som følge af, at du har valgt en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, som vi tilbyder) for at blive tilbagebetalt med det samme og senest inden fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din opsigelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre noget andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer som følge af denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har sendt varerne retur, alt efter hvad der er først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du meddeler os din annullering af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden 14 dages fristen er udløbet.

Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du hæfter kun for varens værditab, hvis dette værditab skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.
Undtagelser fra fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og til fremstilling af hvilke et individuelt valg eller bestemmelse fra forbrugerens side er afgørende, eller som tydeligt er tilpasset forbrugerens personlige behov.

Fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage)
— Til KraftKids GmbH, Roermonder Str. 125a, 41068 Mönchengladbach, Tyskland, e-mail info@kraftkids.de:
— Jeg/vi (*) ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende varer (*) / levering af følgende service (*)
— Bestilt den (*) / modtaget den (*)
— Navn på forbruger(e)
— Forbrugerens/forbrugernes adresse
— Forbrugerens underskrift (kun for papirmeddelelse)

— Dato
(*) Slet det ikke gældende.